RSS

WYDARZENIA

Informujemy o przeprowadzeniu WARSZTATÓW NIEZALEŻNEGO ŻYCIA I AKTYWNEJ REHABILITACJI

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki dofinansowaniu udało nam się zorganizować trzy edycje Warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami z naszego regionu.

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa kujawsko–pomorskiego.

Celem głównym projektu jest wykorzystanie założeń Aktywnej Rehabilitacji (usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami), którego konsekwencją będzie wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie ich aktywności poprzez poprawienie i wzmocnienie samodzielności oraz sprawności oraz rozwiniecie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Promowanie aktywności własnej osób z niepełnosprawnościami oraz ich integracja poprzez autorehabilitację.

W Warsztatach udział wezmą osoby z dysfunkcjami narządu ruchu, dla których zostaną zorganizowane zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z zaplanowanymi formami wsparcia. Naturalną potrzebą życiową człowieka jest aktywność ruchowa, która stanowi źródło ogromnej satysfakcji i służy wszechstronnemu rozwojowi organizmu. W odniesieniu do celu głównego, celem szczegółowym zadnia będzie promowanie Aktywnej Rehabilitacji, która kształtuje pozytywne cechy charakteru: ambicję, wytrwałość, odporność na stres, systematyczność, koleżeństwo, solidarność oraz odpowiedzialność – przygotowujące człowieka do aktywnego i świadomie ukierunkowanego życia.

Szczegółowe cele projektu:

 – wzmocnienie rehabilitacji poprzez zastosowanie aktywności fizycznej;

 – doskonalenie umiejętności pomagających w wykonywaniu czynności codziennych;

 – poprawienie lokomocji poprzez doskonalenie techniki jazdy na wózku oraz wykorzystanie innych urządzeń pomocniczych;

 – wyrabianie zaradności, pewności siebie oraz zdecydowania w realizacji zamierzonego celu;

 – promowanie integracji oraz solidarności międzypokoleniowej.

Reasumując nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym oraz promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji mogą stać się laboratoriami rozwoju, wymiany i dzielenia pozytywnych wartości, inspirowanych szacunkiem dla innych i ukierunkowanych na wzajemne zrozumienie, tolerancję i akceptację.

Projekt wpłynie na:

  • poprawę samodzielności przekładająca się na wzrost poczucia własnej wartości;
  • poprawę stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej;
  • wyrabianie zaradności osobistej i umiejętności samoobsługi;
  • umożliwienie wypoczynku fizycznego i psychicznego;
  • wdrażanie do współdziałania, współżycia w grupie;
  • doskonalenie mobilności osób z niepełnosprawnościami, poprawiającej jakość życia oraz umożliwiającej łatwiejszy dostęp do miejsc nauki, pracy, spędzania wolnego czasu.ARCHIWUM NEWSÓW