RSS

WYDARZENIA

sajgonkonto

pasek

STOWARZYSZENIE CENTRUM NIEZALEŻNEGO ŻYCIA

ZAPRASZA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NARZĄDU RUCHU DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PORAD REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

CENTRUM PORADNICTWA REWALIDACYJNEGO DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI RUCHOWYMI I SPRZĘŻONYMI. POMOC W PROBLEMACH LOKOMOCYJNYCH, ADAPTACYJNYCH, EMOCJONALNYCH I PSYCHICZNYCH.

Projekt realizowany od 01.01.2017 r do 31.03.2019 r.

W ramach projektu udzielane będzie wsparcie dla osób z dysfunkcjami ruchowymi w celu usamodzielnienia się. Szczególny nacisk kładziony będzie na poradnictwo w płaszczyźnie społecznej i psychicznej, w tym informacje na temat prawa i uprawnień, doradztwo rewalidacyjne, przekaz informacji na temat doboru odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Kadrę stanowią osoby z niepełnosprawnościami, które na własnym przykładzie doradzać będą jak można osiągnąć drogę do samodzielnego życia. Uświadomimy zainteresowanym osobom co można zyskać dzięki wierze we własne możliwości. Naszym podstawowym zamiarem jest zwiększenie samodzielności oraz niezależności życiowej, by osoba z dysfunkcją ruchową już nigdy nie poczuła się bezradna, samotna i bezsilna w pełnieniu ról społecznych. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu oparte będą głównie na oddziaływaniach samopomocowych zdeterminowanych aktywnością własną beneficjantów oraz udziałem odpowiednio przeszkolonych instruktorów – terapeutów Stowarzyszenia CNŻ.

Porady będą świadczone stacjonarnie i telefonicznie

– porady stacjonarne

Centrum Niezależnego Życia i Aktywnej Rehabilitacji

87-720 Ciechocinek

Wojska Polskiego 17

– porady telefonicznie

nr telefonu 54 283 3146

Projekt dofinansował:

Igrzyska Aktywnej Rehabilitacji

W dniach od 12 do 17 września 2016 r. zawodnicy z niepełnosprawnościami uczestniczyli w rywalizacji sportowej urozmaiconej zajęciami rekreacyjnymi oraz kulturalnymi. Dodatkowo, zgodnie ze wskazaniem lekarskim, prowadzone były indywidualne zajęcia i zabiegi rehabilitacyjne poprawiające sprawność oraz wydolność organizmu. Projekt realizowany był w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia Centrum Niezależnego Życia.
W Igrzyskach udział brało 15 osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym także osoby na wózkach. Instruktorami oraz sędziami zawodów były również osoby z niepełnosprawnościami – Instruktorzy Aktywnej Rehabilitacji. Opiekę oraz pomoc w trakcie zajęć zapewnili odpowiednio przeszkoleni wolontariusze oraz kadra terapeutyczna i techniczna Centrum Niezależnego Życia. W trakcie Igrzysk można było spróbować różnych form treningu sportowego i dowiedzieć się jak radzić sobie w codziennym życiu.
Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.

pasek
logourzad
pasek

XXVIII MINIMARATON INTEGRACYJNY,,BIEG SOLNY”

Minimaraton Integracyjny ,,Bieg Solny” to jedna z najstarszych i najbardziej znanych imprez tego typu w Polsce. Startują w niej zawodnicy z całego kraju oraz zagranicy – osoby na wózkach, biegacze z dysfunkcjami ruchowymi, intelektualnymi, a także biegacze sprawni. Bieg odbędzie się 10 września 2015 r., początek o godz.10.00. Start i meta umiejscowiona w pobliżu kościoła i dyrekcji PUC S.A. Ciechocinek przy ul. Kościuszki.

28bieg500na20Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Miasta Ciechocinka przez Pełnomocnika Burmistrza ds. osób niepełnosprawnych oraz w sekretariacie Urzędu Miasta, a w dniu zawodów przy starcie biegu (ul. Kościuszki). Wymagane jest oświadczeniem o przeciwwskazaniach do udziału w biegu, a w przypadku dzieci także zgoda rodziców. Regulamin biegu, szkic trasy biegu, kartę zgłoszenia indywidualnego i zbiorowego można pobrać ze strony internetowej miasta Ciechocinka.

ORGANIZATOR

Urząd Miejski w Ciechocinku

POMOC ORGANIZACYJNA

CNZ Sajgon

SZUKAMY WOLONTARIUSZY

Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia Sajgon zaprasza wolontariuszy i studentów, którzy w ramach praktyk chcą pomagać podczas obozów aktywnej rehabilitacji.

Uczestnicy to w większości osoby po urazie rdzenia kręgowego. Na obozie odbywają się m.in. zajęcia: z jazdy konnej, na basenie, z doskonalenia techniki jazdy na wózku, ćwiczenia ogólnokondycyjne.

Potrzebna jest pomoc podczas zajęć, ale także w codziennej pielęgnacji uczestników.

Ośrodek zapewnia noclegi, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu.

Terminy Obozów

04.07- 15.07

18.07- 29.07

15.08- 26.08

29.08 – 09.09

Szczegółowych informacji udziela Mirosława Kowalska – tel. (54) 283 31 46

pasek

17-06-2016//Zapraszamy na Prezentacje Artystyczne

prezentacje2016

500na20

 

05-09-2015//XXVII Bieg Solny

500na20

xxviibiegsolny

500na20

15-08-2015//HAPPY JAZZ FESTIWAL

500na20

Happy Jazz Festiwal

500na20

W ramach festiwalowego święta jazzu zaprezentowaliśmy mieszkańcom Ciechocinka, turystom i kuracjuszom pogodne, radosne oblicze muzyki bluesowej, rockowej i jazzowej. Pragnęliśmy ich wciągnąć do wspólnej zabawy, nie tylko do biernego słuchania muzyki, bo w swej pierwotnej formie jazz był muzyką ludyczną, zabawową. Naszym zamiarem było, by ten dzień w Ciechocinku był dniem dobrej, żywiołowej, wspólnej, a zarazem szlachetnej rozrywki. Czytaj dalej…

 

pasek

JUBILEUSZOWE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE

prezentacje20153

500na20

WARSZTATY WOLONTARIATU I OPIEKI POURAZOWEJ

logosajgon

Planujemy zorganizowanie bezpłatnych specjalistycznych warsztatów dla wolontariuszy, kadr oraz wszystkich, którzy pragną podnieść swoje umiejętności w sprawowaniu opieki oraz usprawnianiu osób z niepełnosprawnościami (ON).

Uczestnicy warsztatów zapoznają się w sposób praktyczny z funkcjonowaniem wolontariatu w pracy z osobami posiadającymi dysfunkcje ruchowe oraz sprzężone. Warsztaty przygotują wolontariuszy do świadczenia prawidłowej pomocy w celu poprawy jakości życia ON.

Zaproponowane działania poprawią otoczenie tej grupy osób oraz wspomogą jej aktywność. Warsztaty kierowane są do osób, które pragną zrobić coś dla innych oraz świadomych ustawicznej pracy, którą należy wykonać.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 5 edycji Warsztatów.

Przeprowadzone zostaną działania podnoszące umiejętności pracy z ON, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie usprawniania przy wykorzystaniu założeń Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF, która jest narzędziem służącym do oceny doboru potrzeb, metod postępowania oraz oceny rehabilitacji i jej wyników. Ważną kwestią warsztatów będzie określenie motywacji do pomagania, co pomoże określić w jakim obszarze wspierania osób z niepełnosprawnościami uczestnicy mogą się odnaleźć.

Warsztaty Wolontariatu i Specjalistycznej Opieki Pourazowej przygotowują wolontariuszy do pełnienia roli opiekuna – asystenta personalnego, posiadającego wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie prawidłowej pomocy, nakierowanej na podmiotowe traktowanie swojego podopiecznego. Każda z zaplanowanych edycji trwać będzie cztery dni, w trakcie których przeprowadzimy szereg zajęć, dzięki którym 60 osób podniesie swoje umiejętności w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji.

Zajęcia prowadzone będą przez zespół terapeutyczno – instruktorski składający się ze specjalistów w dziedzinach aktywnej rehabilitacji, rewalidacji, rehabilitacji fizycznej, sportu osób z niepełnosprawnościami, prawa, zaopatrzenia ortopedycznego, profilaktyki zdrowotnej oraz medycyny i pielęgniarstwa.

Będą prowadzone następujące zajęcia: szkolenie techniki jazdy na wózku aktywnym, szkolenie bezpiecznych technik przenoszenia i asekuracji, szkolenie metod samoobsługi, w tym nauka posługiwania się sprzętem pomocniczym, poznanie znaczenia jazdy konnej w usprawnianiu ON, podstawy asekuracji w trakcie rehabilitacyjnej jazdy konnej i hipoterapii, podstawy rehabilitacji usportowionej, poznanie specjalistycznego sprzętu i dyscyplin sportowych możliwych do uprawiania przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi. Kadrę merytoryczna wspierać będzie serwis pomocniczy (2 osoby w każdej edycji), który odpowiadać będzie za asekuracje w trakcie zajęć, zabezpieczenie w sprzęt szkoleniowy, przygotowanie obiektów

TERMINY WARSZTATÓW
• I edycja – 22.05 -25.05.2015 r.
• II edycja – 05.06 – 08.06.2015 r.
• III edycja – 19.06 – 22.06.2015 r.
• IV edycja – 09.10 – 12.10 2015 r.
• V edycja 23.10 – 26.10.2015 r.

 

Projekt dofinansowany przez PFRON

pfron

OBOZY AKTYWNEJ REHABILITACJI 2015/2016

II okres dofinansowania projektu CENTRUM AKTYWNEJ REHABILITACJI – KOMPLEKSOWA AKTYWIZACJA PSYCHOSPOŁECZNA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU RUCHU – projekt dofinansowany przez PFRON

Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku zaprasza osoby z niepełnosprawnościami narządu do udziału w Obozach Aktywnej Rehabilitacji dofinansowywanych ze środków PFRON. Do udziału w obozie AR uprawnione są osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności legitymujące się następującymi kodami niepełnosprawności:
– 05 R – upośledzenie narządu ruchu
– 10 N – choroby neurologiczne
Obóz trwa 12 dni, w trakcie których realizowane będą specjalistyczne działania.

Szczegóły Projektu

pfron

ARCHIWUM NEWSÓW