RSS
23 lip 2018

HARMONOGRAM WSPARCIA

CENTRUM PORADNICTWA REWALIDACYJNEGO DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI RUCHOWYMI I SPRZĘŻONYMI. POMOC W PROBLEMACH LOKOMOCYJNYCH, ADAPTACYJNYCH, EMOCJONALNYCH  I PSYCHICZNYCH.

Prowadzenie porad i konsultacji dotyczących doboru sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń pomocniczych i pomocy technicznych, w tym wózków do aktywnej rehabilitacji – pomoc przy wyborze sprzętu adekwatnego do rodzaju niepełnosprawności oraz stopnia sprawności      i samodzielności, pomoc przy wypełnianiu wniosków  w ramach programów celowych PFRON oraz dofinansowania NFZ – konsultacje stacjonarne i wyjazdowe.

Centrum Niezależnego Życia

Wojska Polskiego 17

poniedziałek – piątek

godz. 09.00 – 17.00

Porady dotyczące profilaktyki przeciwodleżynowej i urologicznej. Pośrednie wsparcie dla opiekunów oraz członków rodzin beneficjentów ostatecznych.

Porady wyjazdowe oraz prowadzone na terenie Uzdrowiska Ciechocinek

poniedziałek – piątek

godz. 09.00 – 14.00

Porady stacjonarne i telefoniczne

Centrum Niezależnego Życia ul. Wojska Polskiego 17

poniedziałek – piątek

godz. 14.00 – 17.00

Prowadzenie porad społeczno – prawnych dotyczących funkcjonowania w społeczeństwie oraz praw i przywilejów osób z niepełnosprawnościami. Informacje i porady dotyczące możliwości udziału w zorganizowanych formach usprawniania oraz możliwości uzyskania dofinansowania na ten cel (turnusy rehabilitacyjne, warsztaty grup środowiskowego wsparcia) – konsultacje stacjonarne i wyjazdowe. Pośrednie wsparcie dla opiekunów oraz członków rodzin beneficjentów ostatecznych.

Porady wyjazdowe oraz prowadzone na terenie Uzdrowiska Ciechocinek

poniedziałek – piątek

godz. 09.00 – 14.00

Porady stacjonarne i telefoniczne

Centrum Niezależnego Życia ul. Wojska Polskiego 17

poniedziałek – piątek 

godz. 14.00 – 17.00

Instruktarze i porady dotyczące rehabilitacji usportowionej (możliwość uprawiania sporów zaadaptowanych do możliwości beneficjentów) – konsultacje stacjonarne i wyjazdowe.

Porady wyjazdowe oraz prowadzone na terenie Uzdrowiska Ciechocinek

poniedziałek – piątek

godz. 09.00 – 15.00

Porady stacjonarne i telefoniczne

Centrum Niezależnego Życia ul. Wojska Polskiego 17

poniedziałek – piątek

godz. 15.00 – 17.00

Porady i konsultacje rewalidacyjne oraz wsparcie psychologiczno – motywujące w celu poprawy funkcji społecznych, wzrostu samooceny, nauki konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem. Zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, w tym porady dotyczące seksu i prokreacji. Konsultacje również dla otoczenia osób z niepełno sprawnościami  jako wsparcie pośrednie.

Porady wyjazdowe oraz prowadzone na terenie Uzdrowiska Ciechocinek

poniedziałek – piątek

godz. 09.00 – 14.00

Porady stacjonarne

Centrum Niezależnego Życia ul. Wojska Polskiego 17

poniedziałek – piątek

godz. 14.00 – 17.00

 

 

Projekt dofinansowany przez: