RSS

OBOZY AR

Najważniejszą formą usprawniania prowadzoną w Centrum Niezależnego Życia
są OBOZY AKTYWNEJ REHABILITACJI dedykowane dla osób z
niepełnosprawnościami narządu ruchu, w tym również dla osób trwale
korzystających w wózka inwalidzkiego  Taki obóz  jest swoistą formą
usprawniania i  czynnego wypoczynku, a jego głównym celem jest poprawa
samodzielności, stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej uczestników.
Na Obozach Aktywnej Rehabilitacji będą realizowane różne działania,
niemniej jednak istnieją pewne zadania generalne, niezależne od
specyfiki uczestników (schorzeń, wieku itp.) :
– poprawa samodzielności, stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności
fizycznej ;
– wspomaganie procesu usprawniania poprzez zastosowanie  zabiegów
leczniczo-usprawniających ;
– wyrabianie zaradności osobistej i umiejętności samoobsługi ;
– umożliwienie wypoczynku fizycznego i psychicznego ;
– wdrażanie do współdziałania, współżycia w grupie ;
OBOZY AKTYWNEJ REHABILITACJI
Założeniem obozów jest  doprowadzenie uczestnika  do przekonania, że
mimo niepełnosprawności bardzo wiele czynności fizycznych może wykonać
samodzielnie. Najważniejsze jest żeby  uczestnicy nauczyli  się tego, co
potem  mogą i powinni czynić w domu. Umiejętności nabyte podczas obozów
AR pozwalają organizować sobie proces samousprawniania  w różnych
warunkach, a sukces można osiągnąć gdy  idea niezależności oraz
samodzielny  tryb życia wejdą  w nawyk.
W trakcie obozów AR organizowane są zajęcia poprawiające ogólną
wydolność organizmu, rozwijające cechy motoryczne i kompensacyjne.
Kształtowana jest płynność, dynamika  i estetyka ruchowa.
W trakcie obozów AR prowadzone będą następujące zajęcia:

Najważniejszą formą usprawniania prowadzoną w Centrum Niezależnego Życia są OBOZY AKTYWNEJ REHABILITACJI dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu, w tym również dla osób trwale korzystających w wózka inwalidzkiego  Taki obóz  jest swoistą formą usprawniania i  czynnego wypoczynku, a jego głównym celem jest poprawa samodzielności, stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej uczestników.

Na Obozach Aktywnej Rehabilitacji będą realizowane różne działania, niemniej jednak istnieją pewne zadania generalne, niezależne od specyfiki uczestników (schorzeń, wieku itp.) :

– poprawa samodzielności, stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej ;
– wspomaganie procesu usprawniania poprzez zastosowanie  zabiegów leczniczo-usprawniających ;
– wyrabianie zaradności osobistej i umiejętności samoobsługi ;
– umożliwienie wypoczynku fizycznego i psychicznego ;
– wdrażanie do współdziałania, współżycia w grupie ;

OBOZY AKTYWNEJ REHABILITACJI

Założeniem obozów jest  doprowadzenie uczestnika  do przekonania, że mimo niepełnosprawności bardzo wiele czynności fizycznych może wykonać samodzielnie. Najważniejsze jest żeby  uczestnicy nauczyli  się tego, co potem  mogą i powinni czynić w domu. Umiejętności nabyte podczas obozów AR pozwalają organizować sobie proces samousprawniania  w różnych warunkach, a sukces można osiągnąć gdy  idea niezależności oraz samodzielny  tryb życia wejdą  w nawyk.

W trakcie obozów AR organizowane są zajęcia poprawiające ogólną wydolność organizmu, rozwijające cechy motoryczne i kompensacyjne. Kształtowana jest płynność, dynamika  i estetyka ruchowa.

W trakcie obozów AR prowadzone będą następujące zajęcia:

–    TECHNIKA JAZDY NA WÓZKU czyli  sposoby pokonywania przeszkód architektonicznych.

technika_jazdy01

–     JAZDA KONNA –  zasady bezpieczeństwa, metody wsiadania na konia, techniki asekuracji, podstawowy trening  jazdy konnej.

konie02

–     PŁYWANIE – style i techniki pływackie zaadaptowane dla możliwości osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu, metody przenoszenia i asekuracji, zasady treningu w wodzie.

basen02

–     SPORT NA  WÓZKACH –  tenis stołowy, pool bilard, łucznictwo, trekking wózkowy.

Poprzez specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, przy udziale terapeutów, instruktorów (wzorców osobowych) chcemy pokazać w prosty i przekonujący sposób, co można zyskać poprzez aktywną rehabilitację. Dzięki niej można radzić sobie z wieloma sytuacjami, które wydają się na pierwszy rzut oka niemożliwe: robienie zakupów, samodzielna podróż samochodem,pociągiem, wyprawa na łono natury. Życie staje się prostsze, weselsze, a przede wszystkim samodzielne i niezależne. Do projektu rekrutować będziemy osoby z niepełnosprawnościami i wskażemy im cel, do którego należy dążyć poprzez łamanie barier psychicznych, społecznych i fizycznych.

W trakcie realizacji projektu będziemy wykorzystywać założenia „Doradztwa Rówieśniczego”, które polega na wykorzystaniu umiejętności rozwiązywania problemów oraz aktywnego słuchania po to, aby pomóc ludziom znajdującym się w tej samej sytuacji. Metoda doradztwa rówieśniczego została zweryfikowana praktycznie w trakcie naszej dotychczasowej pracy. Jej wyróżnikiem jest pomoc niesiona „rówieśnikom” – osobom znajdującym się w podobnej sytuacji życiowej – przez osoby z danej grupy, które poradziły sobie z głównymi problemami niepełnosprawności.

Do pobrania:

OPIS PROGRAMU CENTRUM AKTYWNEJ REHABILITACJI

Projekt  dofinansowany ze środków PFRON

logo_PFRON_2011_r