RSS

OBOZY I TURNUSY

Najważniejszą formą usprawniania prowadzoną w Centrum Niezależnego Życia
są OBOZY AKTYWNEJ REHABILITACJI dedykowane dla osób z
niepełnosprawnościami narządu ruchu, w tym również dla osób trwale
korzystających w wózka inwalidzkiego  Taki obóz  jest swoistą formą
usprawniania i  czynnego wypoczynku, a jego głównym celem jest poprawa
samodzielności, stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej uczestników.
Na Obozach Aktywnej Rehabilitacji będą realizowane różne działania,
niemniej jednak istnieją pewne zadania generalne, niezależne od
specyfiki uczestników (schorzeń, wieku itp.) :
– poprawa samodzielności, stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności
fizycznej ;
– wspomaganie procesu usprawniania poprzez zastosowanie  zabiegów
leczniczo-usprawniających ;
– wyrabianie zaradności osobistej i umiejętności samoobsługi ;
– umożliwienie wypoczynku fizycznego i psychicznego ;
– wdrażanie do współdziałania, współżycia w grupie ;
OBOZY AKTYWNEJ REHABILITACJI
Założeniem obozów jest  doprowadzenie uczestnika  do przekonania, że
mimo niepełnosprawności bardzo wiele czynności fizycznych może wykonać
samodzielnie. Najważniejsze jest żeby  uczestnicy nauczyli  się tego, co
potem  mogą i powinni czynić w domu. Umiejętności nabyte podczas obozów
AR pozwalają organizować sobie proces samousprawniania  w różnych
warunkach, a sukces można osiągnąć gdy  idea niezależności oraz
samodzielny  tryb życia wejdą  w nawyk.
W trakcie obozów AR organizowane są zajęcia poprawiające ogólną
wydolność organizmu, rozwijające cechy motoryczne i kompensacyjne.
Kształtowana jest płynność, dynamika  i estetyka ruchowa.
W trakcie obozów AR prowadzone będą następujące zajęcia:

Najważniejszymi formami usprawniania prowadzonymi w Centrum Niezależnego Życia są turnusy rehabilitacyjne i Obozy Aktywnej Rehabilitacji dedykowane osobom z niepełnosprawnościami narządu ruchu, w tym również trwale korzystającym w wózka inwalidzkiego.  Taki obóz  jest swoistą formą usprawniania i  czynnego wypoczynku, a jego głównym celem jest poprawa samodzielności, stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej uczestników.

Na Obozach Aktywnej Rehabilitacji będą realizowane różne działania, niemniej jednak istnieją pewne zadania generalne, niezależne od specyfiki uczestników (schorzeń, wieku itp.) :

– poprawa samodzielności, stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej ;
– wspomaganie procesu usprawniania poprzez zastosowanie  zabiegów leczniczo-usprawniających ;
– wyrabianie zaradności osobistej i umiejętności samoobsługi ;
– umożliwienie wypoczynku fizycznego i psychicznego ;
– wdrażanie do współdziałania, współżycia w grupie ;

OFERTA UDZIAŁU W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH Z ELEMENTAMI AKTYWNEJ REHABILITACJI

Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku organizuje specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne oferujące naukę niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Turnusy organizujemy we własnej placówce, która nosi nazwę Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia – Ośrodek Szkolenia Pourazowego i Wolontariatu.

Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami. Naszym głównym założeniem jest połączenie aktywnego wypoczynku z zabiegami usprawniającymi. Proponujemy udział w 14-dniowych turnusach rehabilitacyjnych oraz 12-dniowych Obozach Aktywnej Rehabilitacji w Ciechocinku, który jest perłą wśród polskich uzdrowisk. Naturalnym bogactwem Ciechocinka są obfite złoża solanek, które posiadają wybitne właściwości lecznicze. Solanka jest wykorzystywana do celów pitnych, kąpieli leczniczych oraz inhalacji i irygacji. Mikroklimat przy tężniach jest bogaty w cząsteczki jodu, bromu i ozonu. Dzięki temu znakomicie wpływa na drogi oddechowe, ma działanie bakteriobójcze, reguluje ciśnienie krwi, a także pozytywnie oddziałuje na chorych z zaburzeniami tarczycy. W Ciechocinku leczone są choroby układu oddechowego, choroby układu nerwowego, choroby układu krążenia, choroby ortopedyczno – urazowe, choroby reumatyczne oraz choroby kobiece.

Zachęcamy Państwa do udziału w zaproponowanych przez nas formach usprawniania i aktywnego wypoczynku, opartych na założeniach aktywnej rehabilitacji oraz rehabilitacji usportowionej i rekreacyjnej. Już od blisko 30 lat pomagamy osobom z niepełnosprawnościami. Staramy się, aby poprawiały swoją samodzielność oraz sprawność. Przekonujemy, że poprzez odpowiednio prowadzone zajęcia usprawniające wytwarza się z jednej strony pozytywne zmiany u ćwiczącego, pomagające mu w uzyskiwaniu coraz lepszych efektów zdrowotnych, z drugiej strony – poprawę stanu psychicznego, co mobilizuje do dalszych ćwiczeń.

W trakcie turnusów rehabilitacyjnych i Obozów Aktywnej Rehabilitacji zajęcia są tak dobrane, aby jak najbardziej odpowiadały zainteresowaniom, poziomowi sprawności psychofizycznej i zdolnościom percepcji ćwiczących. W celu umożliwienia aktywnego wypoczynku proponujemy udział w atrakcyjnych formach rehabilitacyjno-usprawniających.

REKREACYJNE JAZDY KONNE – celem zajęć jest poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej, wzmocnienie partii mięśni odpowiedzialnych za prawidłową postawę. Zadaniem jazdy konnej jest poprawa stanu zdrowia, wydolności i sprawności fizycznej. Jazdy konne zbliżają człowieka do przyrody i tym samym najskuteczniej regenerują siły psychofizyczne. Dla wielu osób z niepełnosprawnościami nawiązanie uczuciowej więzi z koniem wspomaga rozwój samodzielności i wzmacnia poczucie własnej wartości. Jazdy konne są wyjątkową i niepowtarzalną metodą usprawniania dzięki obecności konia-współterapeuty. Koń i jego ruch dają zupełnie nowe i niespotykane w innych metodach terapeutycznych możliwości. Zwierzę oddaje do dyspozycji osoby niepełnosprawnej swoje cztery zdrowe nogi i tym samym stwarza nieograniczone możliwości lokomocyjne.

ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE NA BASENIE SOLANKOWYM – w trakcie zajęć doskonalone będą style i techniki pływackie zaadaptowane dla możliwości osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu. Celem zajęć jest ograniczanie spastyczności, wzmocnienie ogólnokondycyjne, doskonalenie samoobsługi i technik przesiadania. W trakcie zajęć dąży się do jak największej samodzielności.

KINEZYTERAPIA (ĆWICZENIA INDYWIDUALNE) – celem jest zapobieganie pogłębieniu się dysfunkcji wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Ćwiczenia mają na celu utrzymanie prawidłowego zakresu ruchomości w stawach, zapobiegają powstawaniu przykurczy oraz zaników mięśniowych i kostnych, poprawiają ukrwienie mięśni i skóry, obniżają spastyczne napięcie mięśniowe, a także utrzymują mięśnie, więzadła i stawy w stanie gotowości do podjęcia ich fizjologicznych zadań w przypadku cofnięcia się zaburzeń neurologicznych. Terapia ruchowa jest również elementem profilaktyki przeciwzatorowej). Zajęcia prowadzone również w UGUL-u.

FIZYKOTERAPIA I HYDROTERAPIA – działanie przede wszystkim przeciwzapalne i przeciwbólowe. Proponujemy laser, lampę Bioptron, inne zabiegi fizykalne oraz hydromasaż kończyn dolnych.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – celem jest poprawa integracji pomiędzy zmysłami w układzie nerwowym. W pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły oraz usprawnia takie zakresy jak np: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Powyższe zajęcia uzupełnione są tzw. rehabilitacją usportowioną i rekreacyjną. Proponujemy gry zespołowe, ćwiczenia ogólnokondycyjne, tenis ziemny i stołowy, pool bilard, turnieje darta. Dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego prowadzone będą treningi techniki jazdy, asekuracji (w tym nauka kontrolowanych upadków oraz techniki przesiadania). Opiekę oraz pomoc w trakcie zajęć zapewnią odpowiednio przeszkoleni wolontariusze oraz kadra terapeutyczna i techniczna Centrum Niezależnego Życia.

Kadra terapeutyczna:

– fizjoterapeuta

– psycholog

– specjalista terapii integracji sensorycznej

– instruktor pływania posiadający uprawnienia ratownika wodnego

– lekarz, specjalista balneologii

– masażysta, specjalista rehabilitacji ruchowej

– instruktorzy aktywnej rehabilitacji – osoby z niepełnosprawnościami jako „wzorce osobowe”.

Posiadamy aktualne wpisy do rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

– numer wpisu organizatora – OR/04/12/19

– numer wpisu Ośrodka – OD/04/7/19