RSS

SPORT

Wychowanie fizyczne i sport osób z niepełnosprawnościami stanowi w Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku jeden z elementów kompleksowej rehabilitacji psychofizycznej.

Systematycznie uprawianie sportu  pozwala na utrzymanie sprawności fizycznej uzyskanej podczas usprawniania, zapobiega wygasaniu procesów kompensacji i powikłaniom spowodowanym bezczynnością, prowadzi też  do pełnej integracji społecznej.

tenis stołowy

Dyscyplina ta polecana jest przy uszkodzeniach szyjnego odcinka rdzenia kręgowego. Uprawianie tenisa stołowego wpływa na koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę, szybkość reakcji, wzmacnia mięśnie kończyn górnych. Przy niedowładach dłoni stosuje się odpowiednie opaski, które umożliwiają utrzymanie rakietki.

bilard

Kolejną dyscypliną uprawianą w Centrum Niezależnego Życia jest najbardziej popularna odmiana bilardu – pool bilard.  Sport ten może być uprawiany przez osoby z dysfunkcjami narządu ruchu, również przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Uprawianie pool-bilardu wpływa na koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę, wzmacnianie mięśni kończyn górnych.

bilard01

pływanie

Środowisko wodne przyczynia się do odruchowych zmian czynności regulacyjnych układu krążeniowo – oddechowego, przemiany materii i motoryki. Spowodowane jest to zmianami ciśnienia wody i jej temperatury w porównaniu z analogicznymi parametrami w powietrzu.

Następuje znaczne, pozorne zmniejszenie ciężaru ciała w wodzie, co powoduje że wiele czynności jest łatwiejsze do wykonania.   Zmniejszają się przykurcze, mięśnie intensywniej pracują, zwiększa się sprawność lokomocyjna.

basen01

jazda konna

Celem treningów jest  poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej, wzmocnienie partii mięśni odpowiedzialnych za prawidłową postawę. Zadaniem jazdy konnej jest poprawa stanu zdrowia, wydolności i sprawności fizycznej.

Specjalna kondycja fizyczna nie jest warunkiem uprawiania jazdy konnej, ale może być  celem ściśle łączącym się z dążeniem do zdobycia optymalnej, gwarantującej zdrowie psychiczne sprawności i wydolności fizycznej.

konie08

minimaraton „bieg solny”

Bieg Solny” organizowany jest od 1988 roku.

Jest to jedna z najstarszych i najbardziej znanych imprez  tego typu w Polsce. W biegu tym startują zawodnicy z całej Polski, w tym osoby na wózkach, biegacze z dysfunkcjami ruchowymi czy umysłowymi oraz biegacze sprawni. Jej celem jest nie tyle sportowa rywalizacja, co integracja uczestników, a przede wszystkim  dobra zabawa.

bieg_solny01

łucznictwo

Łucznictwo jest dyscypliną sportową, która wpływa na poprawę siły mięśni kończyn górnych, ułatwia kontrolę niestabilnego tułowia i utrzymywanie równowagi oraz dodatkowo poprawia koncentrację. Dzięki zastosowaniu sprzętu pomocniczego (specjalne szydełko oraz owijki na dłonie) może być uprawiane również przez osoby z niedowładem kończyn górnych.

Jest to jedna z niewielu dyscyplin sportowych dopuszczająca nie tylko wspólne uczestnictwo w treningu, ale również wspólny start zawodników pełno- i niepełnosprawnych. Pomaga to osiągnąć korzystny aspekt w procesie pełnej integracji i rehabilitacji społecznej

tenis ziemny

Jest to  dyscyplina, która wzmacnia siłę mięśniową kończyn górnych, poprawia stabilizację tułowia i utrzymanie równowagi. Dzięki uprawianiu tenisa ziemnego doskonalona jest technika jazdy na wózku oraz technika asekuracji (kontrolowane upadki z wózka).

Tenis ziemny na wózku inwalidzkim może być uprawiany przez osoby, które posiadają umiejętność prawidłowej jazdy na wózku oraz są odpowiednio przygotowane kondycyjnie. Zasady gry w tenisa ziemnego na wózku są w niewielkim stopniu odmienne od tenisa uprawianego bez wózka. Zmiana polega jedynie na możliwości dwukrotnego odbicia piłki od kortu przed uderzeniem rakietą.

motolotniarstwo

Motolotnie są w pełni przystosowane do sterowania ręcznego, umożliwiają osobom po wypadkach, które chcą wrócić do latania, samodzielne sterowanie w powietrzu.

szermierka

Szermierka jest jedną z najbardziej widowiskowych najbardziej trudnych konkurencji. Pomimo znacznego ograniczenia ruchomości tułowia cechuje ją szybkość, bogactwo i pomysłowość przeprowadzanych akcji. Jako jedna z pierwszych dyscyplin została zaadoptowana do potrzeb i możliwości osób po urazie rdzenia kręgowego.